Ja ir piezvanījis intervētājs

Situācijā, kad Jums zvana intervētājs, mēs augstu novērtēsim Jūsu veltīto laiku atbilžu sniegšanai. Mūsu intervētāji pirms aptaujas veikšanas iepazīstinās ar sevi un informēs par aptaujas mērķi un saturu.

Mūsu intervētāji ir pieredzējuši un  apmācīti, tādejādi Jums kā respondentam solām patīkamu un pozitīvu pieredzi atbilžu sniegšanas laikā. Mēs garantējam Jūsu sniegto atbilžu anonimitāti un personīgās informācijas kofidencialitāti.

Jebkuru neskaidrību gadījumā Jūs esat laipni aicināts sazināties ar mums šeit.

telefons respondentiem