Ja ir atnācis intervētājs

Gadījumā, ja pie Jums atnācis mūsu intervētājs, mēs augstu novērtēsim Jūsu veltīto laiku atbilžu sniengšanai. Mūsu intervētājiem līdzi jābūt apliecībai uz kuras norādīts intervētāja vārds, uzvārds, numurs, SIA Aptauju Centrs logotips, atbildīgās personas vārds, uzvārds un tālrunis, uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds un paraksts. Jums ir tiesības lūgt uzrādīt intervētājam šo apliecību un pārliecināties par intervētāja nolūkiem.

Mūsu intervētāji ir pieredzējuši un  apmācīti, tādejādi Jums kā respondentam solām patīkamu un pozitīvu pieredzi atbilžu sniegšanas laikā. Mēs garantējam Jūsu sniegto atbilžu anonimitāti un personīgās informācijas kofidencialitāti.

Jebkuru neskaidrību gadījumā Jūs esat laipni aicināts sazināties ar mums šeit.