Respondentiem

Mēs augstu novērtejam mūsus respondentu veltīto laiku atbilžu sniegšanai. 

Mūsu intervētāju pieredze un profesionalitēte nodrošina respondentiem patīkamu un pozitīvu pieredzi atbilžu sniegšanas laikā. Mēs garantējam respondentu sniegto atbilžu anonimitāti un personīgās informācijas kofidencialitāti.

respondenti