Ko mēs darām

     Mūsu pamatdarbs ir informācijas iegūšana ar visām populārākajām sabiedriskās domas izpētes metodēm un informācijas sagatavošana turpmākai lēmumu pieņemšanai. Sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst visas kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu klāsts. Tā piemēram, mēs nodrošinām  kontrolpirkumu veikšanu, fokusa grupu diskusiju norisi. Mēs veicam padziļinātās  intervijas  un produktu-pakalpojumu testus.  Ar šīm un citām metodēm  Jūs plašāk varat iepazīties šeit. Mēs nodrošinām metožu kombinācijas atbilstoši pētījuma uzdevumam.

     Katru kalendāro mēnesi mēs organizējam  ikmēneša tiešo interviju mājsaimniecībās pakalpojumu „Omnibuss” Mēs nodrošinām aptauju veikšanu visā Latvijā ar reprezentatīvu  izlasi, kas sastāv no 1000 respondentiem vecumā no (15) 18-74 gadiem.

     Mūsu darbs ir Jums vajadzīgo datu ieguve, atbilstoši labākajai nozares praksei.

     Jūs varat pārliecināties par mūsu pakalpojumu kvalitāti, veicot pasūtījumu šeit.

ko mes daram