Par mums

Aptauju Centrs ir specializējies pētījumu lauka darba organizēšanā. Mūsu rīcībā ir pilns informācijas iegūšanas metožu klāsts, lai sniegtu individuālus vai kombinētus risinājumus, kā arī iegūtos rezultātus sagatavosim Jums ērtai turpmākai analīzei. Mēs organizējam informācijas iegūšanu Jūsu veiksmīgiem lēmumiem!

Kā ESOMAR pilntiesīgi biedri, mēs savā darbā rīkojamies atbilstoši ESOMAR profesionālajiem standartiem.

Sīkāk iepazīties ar pakalpojumiem Jūs varat sadaļā Pakalpojumi.

             Lai paplašinātu esošos tirgus un apgūtu jaunus eksporta tirgus, 2017.gada 13. februārī SIA “Aptauju Centrs” ir noslēdzis līgumu nr. Nr. SKV-L-2017/73 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā – “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.