Reklāmu testi

Reklāmu testi palīdzēs gan izveidot efektīvu reklāmu, gan novērtēt tās rezultātu. Reklāmas testiem piemērotas ir gan kvantitatīvās metodes (piem., telefonaptauja vai internetaptauja), gan kvalitatīvās (piem., fokusa grupu diskusijas), kā arī to kombinācijas.

Jums ir radušies jautājumi? Mēs sniegsim atbildes. Sazinieties ar mums šeit.

Uzziniet mūsu piedāvājumu un veiciet pasūtījumu šeit!

reklamu testi