Padziļinātās intervijas

Padziļinātās intervijas metodes priekšrocība ir iespēja uzzināt padziļinātu, detalizētu un argumentiem bagātu respondenta viedokli specifiskos jautājumos. Metode fiksē respondenta emocijas, neverbālo valodu. Padziļinātās intervijas ir lietderīgas arī kvantitatīvu datu konteksta noskaidrošanai.

Padziļinātās intervijas būs piemērotas, lai noskaidrotu uzņēmumu vadītāju un nozares speciālistu viedokļus, padziļināti iepazītos ar pircēju viedokli vai detalizēti noskaidrotu uzskatus jebkurā citā mērķa grupā.

Jums ir radušies jautājumi? Mēs sniegsim atbildes. Sazinieties ar mums šeit. 

Uzziniet mūsu piedāvājumu un veiciet pasūtījumu šeit!

intervija