Garšas testi

Garšas testi palīdz izstrādāt mērķa auditorijai atbilstošu produktu. Garšas testa rezultāti reprezentē mērķauditorijas gaumi, priekšstatus un novērtējumu. Pētījums tiek organizēts kā tiešās intervijas testa centrā (In-Hall Test) vai pie respondenta mājās (In-Home Test). Garšas testu mēs piedāvājam  kombinēt ar produkta vai reklāmas testu. Tādā gadījumā efektīvi var izmantot fokusa grupu diskusijas metodi.

Mēs organizēsim gan testa dalībnieku atlasi, saskaņā ar respondnetu atlases kritērijiem (produkta lietošanas biežums, u.tml.) un sociāli demogrāfiskajiem parametriem (vecums, dzimums, u.tml.), gan testu norisi un rezultātu sagatavošanu turpmākai analīzei.

Ja Jums ir radušies jautājumi, vaicājiet tos šeit!

Uzziniet mūsu piedāvājumu un veiciet pasūtījumu šeit.

garsas testi