Fokusa Grupu Diskusijas

Fokusa grupu diskusija ir piemērota padziļinātai viedokļu, reakcijas izpētei konkrētā mērķauditorijā, kā arī jaunu radošo risinājumu meklēšanai. Metode ļauj redzēt respondentu rīcību, attieksmi un emocijas; izprast un analizēt respondentu motīvus un argumentus; saņemt atgriezenisko saikni un radīt jaunas idejas.

Radnieciskās metodes ir mazās fokusa grupu diskusijas (4-5 dalībnieki grupā), padziļinātās intervijas, ekspertu intervijas un diskusijas, kā arī dažādi testi (produktu, pakalpojumu, garšas, dizaina utml.).

Mēs nodrošinām fokusa grupas diskusiju norisi speciāli iekārtotā telpā, kura ir ērta respondentiem un ir piemērota  audio/viedo ierakstu veikšanai,  informācijas apkopošanai un tās sagatavošanai turpmākai analīzei. Diskusiju laikā mēs piedāvājam iespēju vērot to norisi, kā arī saņemt sinhrono tulkojumu. Servisā iekļaujas arī  fokusa grupu diskusiju dalībnieku rekrutācija.

Uzziniet mūsu piedāvājumu vai veiciet pasūtījumu šeit.

fokusa grupa