Dalībnieku rekrutācija

Aptauju dalībnieku rekrutāciju  mēs organizējam vairākos veidos:

• Rekrutācija no Aptauju Centra rīcībā esošās datu bāzes. Potenciālo dalībnieku datu bāze tiek veidota, veicot kvantitatīvās aptaujas, piedāvājot respondentam atstāt savu kontaktinformāciju, ja ir interese piedalīties citos pētījumos, piemēram, fokusa grupu diskusijā, interneta panelī utml.

• Rekrutācija no speciāli sagatavotas datu bāzes konkrētas mērķa grupas sasniegšanai, izmantojot publiski pieejamu informāciju. Piemēram, meklējot un apkopojot informāciju ar dažādu biedrību vai organizāciju atbalstu.

• Rekrutācija no klienta piedāvātās datu bāzes. Piemēram, darbinieku aptaujas gadījumā vai konkrētas klientu grupas aptaujas gadījumā, piemēram, atlaižu karšu lietotāju grupā.

• Rekrutācija pēc t.s. "zvaigznes shēmas", kad atlases kritērijiem atbilstoši dalībnieki tiek meklēti no pazīstamu cilvēku loka.

• Rekrutācija pēc t.s. ‘sniega bumbas’ principa. Šis veids parasti tiek izmantots ekspertu aptaujās vai gadījumā, ja nepieciešams sasniegt ļoti specifisku mērķa grupu (piemēram, hobija grupas, specifiskas profesijas grupas pārstāvjus u.tml.), kuri cits citu pazīst un var ieteikt nākamo aptaujas dalībnieku.

• Tiešā rekrutācija publiskās vietās. Piemēram, uz ielas, pie tirdzniecības centriem vai citās vietās, kur ir iespēja piekļūt plašākai sabiedrības daļai.

Lai motivētu dalībniekus piedalīties aptaujā, mēs izmantojam dažādus stimulus, kā piemēram, atlīdzību ceļa izdevumu segšanai vai pateicības dāvanas.

rekrutacija