Uzņēmumu vadītāju, lēmējpersonu aptaujas

Jebkuras nozares un tirgus izpētē svarīgs ir speciālistu, uzņēmumu vadītāju, kā arī lēmējpersonu viedoklis un pieredze. Piedāvātā metode ļauj iegūt plašu un argumentiem bagātu informāciju respondentam ērtā laikā un vietā. Speciālistu viedokļu noskaidrošanai mēs organizējam ekspertu diskusijas, kā arī veicam  padziļinātās intervijas.

Nelielas un steidzamas informācijas iegūšanai mēs veicam arī telefonintervijas ar speciālistiem un uzņēmējiem.

Tuvāk iepazīties ar mūsu piedāvājumu un veikt pasūtījumu Jūs varat šeit !


speciālistu aptaujas