Pircēju aptaujas

Pircēju aptaujas sniedz informāciju par iepirkšanās paradumiem, pirkuma izvēles kritērijiem, kā arī palīdz apzināt patērētāju aktuālākās vēlmes un vajadzības. Skaitliskai informācijas analīzei organizēsim   kvantitatīvu informācijas iegūšanu - tiešās aptaujas pakalpojumu sniegšanas vietās, telefonintervijas vai interneta aptaujas. Pircēju aptaujas pakalpojumu sniegšanas vietā ļauj iegūt tūlītēju respondenta viedokli un attieksmi. Padziļinātai pircēju motīvu un argumentācijas izpētei, organizēsim kādu no kvalitatīvajām metodēm - fokusa grupu diskusijas, padziļinātās intervijas.

Nereti praksē tiek izmantotas informācijas iegūšanas kombinācijas – gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās metodes. Atcerieties arī par produktu un garšas testiem – tie sniegs objektīvāko pircēju vērtējumu par produktiem.

Mēs palīdzēsim rast labāko risinājumu un sniegsim konsultāciju par informācijas ieguves metodi vai to kombināciju.

Rakstiet neskaidros jautājumus šeit  vai uzziniet mūsu piedāvājumu


pircēju aptaujas