Darbinieku aptaujas

Ikvienam uzņēmumam svarīgi  ir  profesionāli un ar darbu apmierināti  darbinieki. Darbinieku aptaujas dod iespēju uzzināt darbinieku vērtējumu par ikdienas norisēm uzņēmumā, noskaidrot darbinieku lojalitāti, kā arī iegūt informāciju par atmosfēru darbā un iekļaušanos kolektīvā. Aptaujas rezultātā uzzināsiet informāciju pa to, kas ikdienā paliek nepamanīts un nepateikts.

Darbinieku aptauju ietvaros mēs garantējam respondentu anonimitāti, tādejādi iegūstot atklātas darbinieku atbildes. Darbinieku aptaujas veikšanu varam kombinēt ar uzņēmuma tēla novērtējumu vai citiem aspektiem, rezultātā paverot  plašāku informācijas analīzes lauku.

Aptauju veikšanai mēs piedāvājam anonīmas interneta aptaujas, ar kurām sīkāk varat iepazīties šeit.

Rakstiet neskaidros jautājumus šeit vai uzziniet mūsu piedāvājumu

darbinieku_aptauja