Omnibusi

Omnibusa aptaujas ir uzticamākais  un izdevīgākais informācijas iegūšanas veids. Metode  paredz regulāru aptauju veikšanu pēc noteikta grafika. Omnibusa aptaujās iegūtie dati ir reprezentatīvi un pilnībā ataino sabiedrības viedokli. Aptauju veikšanai tiek nodrošināts  intervētāju tīklu visā Latvijā, lai pēc nejaušās izlases veiktu tiešās intervijas iedzīvotāju mājsaimniecībās mērķa grupā visi iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Respondentu izlase tiek veidota, balstoties uz jaunākajiem Centrālās statistikas pārvaldes datiem.  Omnibusa aptaujās tiek iekļauts pilns respondenta demogrāfiskais profils.

Omnibusa aptaujas tiek veiktas pēc sekojoša grafika: 

Mēnesis Anketas nodošanas datums Anketu izsūtīšanas datums Intervijas sākas Intervijas beidzas Datu apstrādes sākums Dati
Jan-15 09.01. 14.01. 15.01. 24.01. 29.01. 04.02.
Feb-15 06.02. 11.02. 12.02. 22.02. 27.02. 04.03.
Mar-15 06.03. 11.03. 12.03. 22.03. 27.03. 07.04.
Apr-15 10.04. 15.04. 16.04. 25.04. 29.04. 05.05.
May-15 08.05. 13.05. 14.05. 24.05. 29.05. 04.06.
Jun-15 05.06. 10.06. 11.06. 20.06. 25.06. 01.07.
Jul-15 03.07. 08.07. 09.07. 19.07. 24.07. 29.07.
Aug-15 07.08. 12.08. 13.08. 23.08. 28.08. 02.09.
Sep-15 04.09. 09.09. 10.09. 20.09. 24.09. 30.09.
Oct-15 02.10. 07.10. 08.10. 18.okt 23.10. 28.10.
Nov-15 30.10. 04.11. 05.11. 15.11. 20.11. 25.11.
Dec-15 27.11. 03.12. 04.12. 13.12. 18.12. 23.12.omnibusi           Omnibusa aptaujas piedāvājuma pieprasījumu veiciet šeit!