Interneta aptaujas

Interneta aptaujas priekšrocība ir salīdzinoši ātru atbilžu iegūšana no dažādām sabiedrības mērķauditorijām. Šī metode paredz iespēju ērti rādīt audio un vizuālos materiālus. Metodes pluss ir arī dažādu vērtējuma skalu piemērojamība atbilžu variantos.

Interneta aptaujas ir  īpaši piemērotas darbinieku un klientu apmierinātības aptaujās, jo varam nodrošināt darba devēja/pasūtītāja neitralitāti aptaujas laikā, kā arī respondentu anonimitāti, kas veicina atklātāku atbilžu iegūšanu.

Mērķa grupas sasniegšanai piedāvājam izmantot gan respondentus no speciāli izveidotām datu bāzēm – iepriekš sagatavotus respondentu paneļus, kas nodrošina pārbaudītu respondentu profilu un kvalitāti, gan sociālos portālus vai vispārēju auditoriju interneta vidē, kuru uzrunājam ar reklāmas banneru starpniecību.

Iepazīstieties ar mūsu piedāvājumu un veiciet aptaujas pasūtījumu šeit

interneta aptaujas