Aptauju metodes

Mēs organizējam informācijas iegūšanu ar visām metodēm – tiešās aptaujas, telefonaptaujas, interneta aptaujas, aptaujas pārdošanas/pakalpojumu sniegšanas vietās, omnibusa aptaujas, kā arī fokusa grupu diskusijas, ekspertu diskusijas, padziļinātās intervijas, novērošana un šo metožu kombinācijas. Mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai profesionāli nodrošinātu aptauju norisi un garantētu kvalitatīvu datu iegūšanu. Iegūto informāciju mēs apkopojam datu masīvā un rezultātus sagatavojam Jums ērtai turpmākai analīzei.

Mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties un sagatavot Jūsu vajadzībām  piemērotāko aptaujas metodi. Jums atliek tikai sazināties ar mums un noskaidrot mūsu piedāvājumu.

     survey methods